vstup


STREDOVEKÉ PRÍBEHY

EURÓPSKA KRESŤANSKÁ KULTÚRA


Dochované príbehy zo stredoveku, vybraté zo stredovekých kníh


Každý by sa mal aspoň trochu oboznámiť s našou starou európskou - kresťanskou kultúrou, okrem znalosti tradičnej kresťanskej viery a biblie, poznať aj stredoveké knihy ako je Pieseň o Rolandovi, Pieseň o Cidovi, ale tiež aspoň čiastočne aj Dakameron - Giovanni Boccaccio a iné... Bez takýchto základných znalostí je na tom dnešný človek skoro ako by bol negramotný. Kto ale zatiaľ nemá čas na dlhšie čítania, nech si prečíta aspoň tých pár krátkych príbehov zo stredoveku, ktoré sa mu ponúkajú na tejto stránke. Jedná sa o výber v štýle - z každého rožku trošku. Aby aj človek neznalý dostal aspoň čiastočne malý prehľad a povedomie o našej tradičnej európskej - kresťanskej kultúre.


>>>>> VSTUP <<<<<


krestanskakultura.czweb.org