kultúra-rekl kultúra-rekl kultúra-rekl
kultúra-rekl kultúra-rekl
kultúra-rekl kultúra-rekl kultúra-rekl
home


STREDOVEKÉ PRÍBEHY

EURÓPSKA KRESŤANSKÁ KULTÚRA


Dochované príbehy zo stredoveku, vybraté zo stredovekých kníh


Každý by sa mal aspoň trochu oboznámiť s našou starou európskou - kresťanskou kultúrou, okrem znalosti tradičnej kresťanskej viery a biblie, poznať aj stredoveké knihy ako je Pieseň o Rolandovi, Pieseň o Cidovi, ale tiež aspoň čiastočne aj Dakameron - Giovanni Boccaccio a iné... Bez takýchto základných znalostí je na tom dnešný človek skoro ako by bol negramotný. Kto ale zatiaľ nemá čas na dlhšie čítania, nech si prečíta aspoň tých pár krátkych príbehov zo stredoveku, ktoré sa mu ponúkajú na tejto stránke. Jedná sa o výber v štýle - z každého rožku trošku. Aby aj človek neznalý dostal aspoň čiastočne malý prehľad a povedomie o našej tradičnej európskej - kresťanskej kultúre.

Stredoveký výber:
Kroniky


NIEKOĽKO VÝBEROV ZO STREDOVEKÝCH KRONÍK
Stredoveké kroniky sú vačšinou považované za najspoľahlivejší zdroj vtedajších dobových informácii. Najčastejšie opisujú udalosti z vysokej politiky, príhody dotýkajúce sa panovníkov, vysokej šľachty a najvyššieho kléru:››› Niekoľko príbehov z kroník

Niekoľko pekných stručných príbehov vybratých z kroník, ktoré sú aj blízke nášmu prostrediu. V našej kultúre je dosť potrebné pár takýchto príbehov poznať ›››
Knihy


Kniha: DEKAMERON

Autor: Giovanni Boccaccio (1313 – 1375, Taliansko)

Zbierka krátkych príbehov, o ktorých autor tvrdí, že sú pravdivé, sú zasadené do rámca, kde skupinka ľudí (traja muži a sedem žien) si ich rozpráva v priebehu 10 dní strávených na talianskom vidieku vo Fiesole; uchýlili sa tam pred morom zúriacim vo Florencii. Dohodli sa, že každý deň bude striedavo jeden z nich kráľom, ktorý bude dávať slovo ostatným. Dekameron obsahuje spolu 100 krátkych príbehov; rôzne príbehy zo života, niektoré sú úsmevné, niektoré opisujú hriešnosti, iné sú zas krásne ušľachtilé i dojemné a poučné. Tu je niekoľko z nich:

Tretia novela, desiaty deň
Mitridanes žiarli na Natana pre jeho šľachetnosť a chce ho zavraždiť. Lenže ho nepozná, stretne sa priamo s ním a Natan ho poučí, ako má vraždu uskutočniť. Mitridanes sa potom stretne s Natanom v lese, ktorý mu Natan určil, a keď ho spozná, zahanbí sa a stane sa Natanovým priateľom. ›››

Druhá novela, piaty deň
Gostanza miluje Martuccia Gomita a keď sa dozvie, že je mŕtvy, zo zúfalstva sama vojde do člna a vietor ju zaženie do Susy. Zistí, že Martuccio žije v Tunise, odhalí mu, kto je, a potom si ju Martuccio, ktorý si získal výborné postavenie u tuniského kráľa za cenné rady, vezme za ženu. Bohatý sa vráti na ostrov Lipari. ›››

Ôsma novela, piaty deň
Nastagio degli Onesti miluje devu z rodu Traversari, rozhadzuje pritom majetok, no nedosiahne, aby ho aj ona milovala. Na prosbu svojich príbuzných odíde do Chiassi a tu vidí, ako istý rytier naháňa nejakú devu, potom ju zabije a dá ju zožrať svojim dvom psom. Nastagio degli Onesti pozve príbuzných i milovanú pannnu na obed. Keď tá vidí, ako psi trhajú dievčinu, bojí sa, aby sa jej tiež niečo podobné nestalo, a vydá sa za Nastagia. ›››

Druhá novela, šiesty deň
Pekár Cisti jedným slovom dosiahne, že messer Spina napraví, čo zanedbal pri neobratnej žiadosti. ›››

Deviata novela, druhý deň
Ambrogiuolo podvedie Bernaba z Janova a ten príde o všetko, ba prikáže, aby jeho nevinnú ženu zabili. Tá unikne pred smrťou a preoblečená za muža ide do služby k sultánovi. Nakoniec odhalí podvodníka Ambrogiuola, privedie Bernaba do Alexandrie. Podvodníka potrestajú a ona si znova oblečie ženské šaty a vrátia sa s mužom ako boháči do Janova. ›››

Siedma novela, druhý deň
Babylonský kráľ pošle algarbskému kráľovi svoju dcéru za ženu. Tá sa pre rozličné príhody dostane za štyri roky do rúk deviatim mužom, žijúcim na rozličných miestach; nakoniec sa vráti k otcovi ako panna a vydá sa za algarbského kráľa, ako sa to malo stať na začiatku. ›››

Desiata novela, tretí deň
Alibech sa stane pustovníckou a mních Rustico ju naučí, ako sa posiela diabol do pekla; potom si ju odvedie Neerbal a vezme si ju za ženu. ›››

Desiata novela, desiaty deň
Markíz zo Saluzza na prosbu svojich poddaných, aby sa oženil, ako sa mu zapáči, vezme si za ženu dcéru roľníka a má s ňou dve deti. O nejaký čas jej naznačí, že ich dal zabiť, ba že ho i ona omrzela a že si vezme inú ženu. Povolá svoju dcéru, ako keby to bola jeho nová manželka a svoju ženu vyženie v košeli. Keď takto zistí, že je trpezlivá, nech sa deje čokoľvek, privedie ju späť do domu. Potom ju má ešte radšej, ukáže jej deti, ktoré medzitým aj podrástli, miluje ju a prikáže, aby ju aj ostatní ctili ako markízu. ›››


Knihy

Kniha: HEPTAMERON

Autor: Margita Navarská (1492 – 1549)

Heptameron je zbierka 72 poviedok napísaných vo francúzštine. K písaniu knihy ju inšpiroval Dekameron. Mali by to všetko byť zozbierané čisto pravdivé príbehy, ktoré dáva do podobného rámca - skupina ľudí (5 mužov a 5 žien) si ich rozpráva medzi sebou. Niekoľko z nich:

Sedemnásta novela
Kráľ František, ktorého žiadajú, aby z kráľovstva vyhnal grófa Wlhelma, lebo sa údajne dal podplatiť, aby ho zabil, nedá najavo, že tuší jeho úmysel, len mu v ústraní nenápadne naznačí možnosť súboja, že gróf radšej požiada kráľa o prepustenie a tak sa vyženie sám. ›››

Tridsiata druhá novela
Pán Bernage vidí, ako trpezlivo a pokorne istá nemecká pani koná nezvyčajné pokánie, čo jej muž ukladá za neveru, a dosiahne, že sa časom manžel nad ňou zľutuje, znovu s ňou začne žiť a má s ňou potom prekrásne deti. ›››

Tridsiata ôsma novela
Za zlé zaobchádzanie a neveru sa istá tourská meštianka odpláca mužovi toľkým dobrom, že muž opustí árendátorku, ktorú si pokojne vydržiaval, a vráti sa k svojej žene. ›››

Štyridsiata piata novela
Istý čalunník na prosbu svojej ženy o Mláďatkách vyšibe slúžku, do ktorej je zaľúbený, ale tak, že jej nadelí, čo patrí iba jeho žene; a tá, hoci ju suseda na to dosť upozorňuje, tomu neverí, že by jej muž také niečo spravil. ›››

Šesťdesiata siedma novela
Ako istá nešťastná žena vystaví nebezpečenstvu aj vlastný život, aby zachránila manžela. ›››

Sedemdesiata novela
Vojvodkyňa burgundská sa neuspokojí s láskou svojho manžela a chce získať istého šľachtica; a keď ten nechápe jej významné pohľady ani výrazy tváre, vyjaví mu svoju náklonnosť, čo sa však pre ňu neblaho skončí. ›››Iné

RÔZNE STREDOVEKÉ PRÍBEHY VO VERŠOCH
Výber niekoľkých krátkych veršovaných príbehov dochovaných zo stredoveku od rôznych, často neznámych, autorov. Bežne sa jedná o príbehy lyricky obohatené - pravda môže byť miešaná s umeleckým výmyslom.


Balada - Kráľ Renaud
Smutná, ale krásna balada. ›››

Pieseň o Ľudovítovi
Pekné dielo pochádzajúce z 9. storočia ›››Stredoveké príbehy a básne - ľudové, poučné, žartovné...:

O svetských stavoch ›››

O mládencovi s dvanástimi ženami ›››

Jean le Galois - O vačku plnom rozumu ›››

Dietrich von der Glezze - Pás ›››


STREDOVEKÉ POVESTI A LEGENDY
A nakoniec len prosté povesti, ktoré sa dlhú dobu bez akéhokoľvek dohľadu a zápisu prenášali len ústnym podaním. Malý ukážkový výber je zameraný na naše alebo nám blízke prostredie.


Ako sv. Václav vyzval Radslava na súboj ›››

Povesť o mocibažnej Dive ›››

Povesť o Svätoplukovi ›››

Povesť o prútoch kráľa Svätopluka ›››